Työturvallisuuskortti

Kaikilla Sarttila Oy:n työntekijöillä on työturvallisuuskortti. Työturvallisuuskorttikoulutus on valtakunnallinen menettelytapa, jonka tavoitteena on parantaa yhteisten työpaikkojen työturvallisuutta. Kortin saanti edellyttää työturvallisuuskorttikurssin hyväksyttyä suorittamista.

Kurssin suorittaneella on

  • perustiedot työympäristön vaarojen tunnistamiseen
  • tiedot työsuojelun yleisistä periaatteista ja yhteistoiminnasta yhteisillä työpaikoilla
  • perusvalmiudet omaksua työpaikka- ja työtehtäväkohtainen perehdyttäminen

Katso lisätietoa työturvallisuuskorttikursseista Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) sivuilta.

Tarjouspyyntö

Haluatko tehdä tarjouspyynnön vesikaton teosta tai remontista? Entä haluatko vuokrata työmaalle kalustoa ja/tai niiden kuljettajia?

»

Luotettava kumppani Kattoliitto Icopal Rala VTT