Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §
Laatimispäivä 13.6.2012

Rekisterin pitäjä

Eristysliike Sarttila Oy
Torpankatu 4
24100 Salo

puh. 020 729 1600
fax 020 729 1601

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Toimitusjohtaja Jari Sarttila
puh. 020 729 1602

Rekisterin nimi

Eristysliike Sarttila Oy:n asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään osallistujan suostumuksella Eristysliike Sarttila Oy:n tuotteista ja palveluista tiedottamiseen.

Rekisterin tietosisältö

Henkilön etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja kotipaikka sekä markkinointioikeus sähköpostiin ja matkapuhelimeen.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään Eristysliike Sarttila Oy:n verkkosivuilla www.sarttila.fi.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Jos kolmas osapuoli tarjoaa edun kävijärekisterille, ja sen perille toimittaminen vaatii asiakkaan tietoja, tiedot luovutetaan vain tätä käyttökertaa varten, ja kolmas osapuoli ei saa luovuttaa tietoja eteenpäin.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Kävijärekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena Eristysliike Sarttila Oy:n palvelimella. Tietojen käyttö on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.