Eristysliike Sarttila Oy

Subtitle

Lämmöneristeet

Lämmöneriste on ainekerros, jonka tarkoituksena on estää lämmön karkaaminen silloin, kun halutaan esimerkiksi rakennuksissa ylläpitää huonelämpötilaa, ympäristöstä poikkeavassa lämpötilassa. Lämmöneristeenä voidaan käyttää muun muassa mineraalivilloja, kuten lasivilla ja vuorivilla sekä puhallusvilloja, joita käytetään eristeenä vanhojen eristeiden päällä. Eristeen valinnassa on tarpeen kiinnittää huomio koko rakennuksen toimivuuteen halutussa ympäristössä. Eristeellä ja rakenteella saattaa olla erilaisia, toiminnallisia vaatimuksia. Tästä esimerkkinä ovat vaatimukset palonkeston osalta. Lämmöneristeiden käyttökohteet ovat moninaiset ja niitä käytetään erityyppisissä ympäristöissä ja kohteissa. Eristeen valinnassa tulisi kiinnittää huomio koko rakenteen toimivuuteen halutussa ympäristössä.  Lämmöneristeitä tarvitaan monenlaisissa ympäristöissä ja kohteissa; niin teollisuuden rakennelmissa kuin asuintaloissa. Eristysliike Sarttilan valikoimista löytyy mineraalivilloja ja puhallusvilloja, joita käytetään lisäeristeeksi vanhan eristeen päälle. Valikoima kattaa XPS-, EPS- ja SPU-eristeet.


Eristysliike Sarttila Oy

Torpankatu 4
24100 SALO 

y-tunnus 0803345-6

Eristysliike Sarttila Oy

Pieni teollisuuskatu 1 d

02920 ESPOO


Salon toimipiste: 

Puhelin
0400 503 078 

020 729 1600

Sähköposti
etunimi. sukunimi@sarttila.fi

Espoon toimispiste:

Puhelin

0400 895 227

020 729 1605

Created by